Вести

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ТЕМЕЉ РАЗВОЈА СЕЛА

У Сремској Митровици, наставља се са обновом руралне путне инфраструктуре, што је основа за даљи развој села. Започета је реконструкција пута према насељеном месту Бешеново као и пута према Шуљму из правца Великих Радинаца. Радове на путевима обишли су начелник Градске управе за опште и заједничке послове и имовину, Мирослав Јокић, председник Савета Месне заједнице Бешеново, Драгољуб Лакетић, као и председник Савета Месне заједнице Шуљам, Данијел Веселиновић. По речима начелника Јокића, ради се о вишемилионском улагању које финансира Јавно предузеће „Путеви Србије“. Рекострукција пута према Бешенову у дужини од 3,2km вредности је 75 милиона динара и на овој траси врши се комплетна реконструкција у смислу замене асфалтног слоја, ојачања коловозне конструкције, прављења нових банкина и комплетна реконструкција постојећих канала за одводњавање. На тај начин ће се добити на дуготрајности ове саобраћајнице и пре свега на безбедном коришћењу од стране свих учесника у саобраћају. Саобраћајница према Шуљму, у дужини од 3,5km вредности je 95 милиона динара. Ту се поред радова који се изводе на саобраћајници према Бешенову, додатно ради проширење пута са четири на пет метара, јер постојећа саобраћајница не одговара двосмерном саобраћају.

Радови су почели 25. маја и очекује се да ће у складу са временским приликама бити завршени у наредних месец дана.