Вести

ПОЧИЊЕ ПРИКУПЉАЊЕ ПЕСТИЦИДНОГ ОТПАДА

И ове године Град Сремска Митровица реализује акцију прикупљања пестицидног отпада. За спровођење акције задужени су Пољопривредна стручна служба и Агенција за рурални развој, у сарадњи са овлашћеним оператером. У циљу најаве акције, у Градској кући је одржан састанак са представницима сеоских месних заједница, којима су том приликом подељене и вреће за прикупљање овог опасног отпада. Стеван Савчић, директор Пољопривредне стручне службе Сремска Митровица, позвао је пољопривреднике да депонују амбалажу у предвиђеним терминима, истичући да ће том приликом сви пољопривредници имати прилику да потпишу уговоре о пословно-техничкој сарадњи са Пољопривредном стручном службом, на основу којих ће им бити издате потврде о одложеном пестицидном отпаду, које су им потребне за подношење захтева на конкурсу "50-40-10", али и за остале јавне конкурсе (потребно понети потврду о активном статусу газдинства и потврду о сетвеној структури).

Распоред прикупљања пестицидног отпада по селима:

7. јун:
-Сремска Рача: 8,00
-Босут: 9,00
-Стара Бингула: 12,00
-Дивош: 12,30
-Чалма: 14,00

8. јун:
-Шуљам: 9,00
-Гргуревци: 10,00
-Лежимир: 11,00
-Шишатовац: 12,00

9.јун:
-Равње 8 часова
-Засавица 1: 9,00
-Засавица 2: 10,00
-Раденковић: 11,00
-Ноћај: 12,00
-Салаш Ноћајски: 13,00
-Мачванска Митровица: 14,00

10. јун:
-Кузмин: 9,00
-Мартинци: 10,00
-Лаћарак: 11,00
-Манђелос: 13,00

11. јун:
-Бешеновачки Прњавор 8,00
-Бешеново: 9,00
-Велики радинци: 10,00
-Сремска Митровица: 11,00
-Шашинци: 12,00
-Јарак: 14,00

Будимо одговорни, не дозволимо да пестицидни отпад заврши у атарима, рекама и депонијама!