Вести

НОВА ПОМОЋ ПРИВРЕДНИЦИМА - СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ

Према речима Петра Самарџића, заменика градоначелнице, актуелна власт, на свим нивоима, улаже велике напоре у одржавање баланса између заштите здравља становништва и очувања економије. Стога, Град Сремска Митровица наставља са пружањем помоћи локалним привредним субјектима, овог пута у области краткорочног кредитирања микро и малих привредних субјеката и предузетника. Кредити су намењени малој привреди - локалним привредницима који су регистровани за обављање производне, прерађивачке, услужне и угоститељске делатности, а који нису користили право на субвенције за камате на кредите у 2020. години од стране Града Сремска Митровица. Кредитна средства се одобравају за финансирања текуће ликвидности и набавке обртних средстава. Привредни субјекти имају право на један кредит који не може бити мањи од 200.000 динара, нити већи од милион динара. Субвенционисаће се камата на кредите рочности до 24 месеца. За сваки одобрени кредит привредном субјекту и предузетнику, Град Сремска Митровица ће субвенционисати 100% обрачунате редовне камате за период трајања кредита. Средства којима ће Град Сремска Митровица субвенционисати камату на одобрене кредите су ограничена и износе 750.000 динара у 2021. години.
Привредници захтев за кредит подносе код Војвођанске банке. Захтеви се поднесе до утрошка средстава, најкасније до 1.децембра 2021. године, а одобравају се у складу са кредитном политиком банке.